Rettningslinjer og avtale

Om ikke annet er beskrevet i kontralt eller avtalt, foreligger følgende avtale ved bestilling av fotografering.

§1 – En time som er bestilt og bekreftet av oss er binnene for begge parter.

§2 – Kunde kan avbestille timen inntil 4 dager før avtalt fotografering for enkelttimer (portretter, konfirmant, brudepar etc), eller innen 10 dager før avtalt fotografering for fler- times bestillinger uten avbestillingsgebyr.

GEBYRER:
Enkelttime avbestilling: Full pris for fotografering (300,- / 600,-)
Fler-times avbestilling: 30% av avtalt pris

§3
a) Kanselering fra Nobrafoto kan kun skje om det foreligger spesielle situasjoner som sykdom og eller ulykke. Om fotograferingen ikke omfattes av et planlagt eller allerede bestilt arrangement, flyttes fotograferingen til et annet tidspunkt.
b) Fotografering av ikke bestilte/planlagte arrangementer kan flyttes med godkjenning fra kunde på generelt grunnlag.

§4 – Om det foreligger spesielle situasjoner som sykdom eller ulykke kan kunde avbestille / flytte eller kanselere avtalen helt frem til 5 timer før den avtalte fotograferingen.

§5 – Fotograferingen skjer innenfor et avtalt tidsrom og på avtalt sted.

§6 – Fotografen har kunstnerisk frihet og skaper sine bilder ut ifra sin stil og erfaring.

§7 – Kunden er ansvarlig for å fremskaffe godkjenning for fotografering om dette er påkrevet på lokasjonen.

§8 –  Fotograf er ikke ansvarlig om biler blir borte eller skadet i event. ulykke eller uforutsette hendelser. Fotograf skal sikkerhetskopiere bildene til ekstern lagringsenhet så fort som dette er mulig for å forsikre seg om at bildene finnes på 2 steder.

§9 – Fotograf eller Nobrafoto har rettighet til alle bildene etter åndsverksloven.

§10 – Kunden samtykker gjennom bestilling av fotografering at personer i bildet og bildet generelt kan brukes av Nobrafoto til egen markedsføring, på hjemmeide og sosiale medier om ikke annet er spessielt beskrevet i avtale eller informert om før eller under fotograferingen (j.f personopplysningsloven; samtykke om fremvisning av personer i bilder)

§11 –
a) Til privat bruk gis ubegrenset bruksrett på kjøpte filer og bilder.
b) For offentlig eller kommersiell bruk av kjøpe filer skal det foreligge en avtale som beskriver bruksrettigheter. Dette gjelder alle filer som er bestilt eller kjøpt av firma eller bedrift.

§12 – Nobrafoto er ikke ansvarlig for å lagre ubestilte bilder eller filer for senere bruk. Om ikke filer eller bilder bestilles innen 2 mnd. etter fotografering kan Nobrafoto slette bildefilene om ikke avtale om lengre lagringstid foreligger.

§13 – Bestilte bilder eller filer lagres i 12mnd om det ønskes ytterligere kopier etc. av bilder / filer. Etter 10mnd kan bildefiler kjøpes ut i høy oppløsning uten logo for kr 500,- pr. bilde (fil).

§14 – Visningsbilder leveres i digitalt rom i lav oppløsning med vannmerker om ikke annet er avtalt. Om det ønskes visningstime avtaler vi dette. Det er ikke tillatt å bruke visningsbildene til annet enn å velge ut de bildene som ønskes kjøpt.

§15 – Ved bestilling av fotografering, samtykker kunden i vilkår for Pris- og fornøydgarantien. Les her!

§16 – Faktura blir tilsend for avtalt oppdrag (pakke) 4 dager etter utsendelse av prøvebilder med 7 dager forfall. Fornøydgarantien må kreves innen 4 dager etter tilsendt prøvebilder.

§17 – Produkter og digitale filer er pantegrunnlag. Redigering av bilder og print/produksjon blir startet når faktura er betalt i sin helhet.